Startpagina

Welkom bij 'de Poort'

Praktijk 'de Poort' is gericht op:

  • onderzoek en begeleiding van kinderen in het basisonderwijs met lees- en spellingproblemen, zoals dyslexie en rekenproblemen, zoals dyscalculie
  • begeleiding van kinderen met sociaal-emotionele, motivatie- en/of gedragsproblemen.

Wellicht dat u voor de keuze staat uw kind te laten onderzoeken op / behandelen voor dyslexie. Behandeling van dyslexie (en ook dyscalculie) is goed mogelijk en uw kind kan hier zijn leven lang van profiteren. Een belangrijk resultaat van behandeling is dat het kind hierdoor in staat wordt gesteld de vervolgopleiding te volgen die past bij zijn intelligentieniveau.

Wij hebben gekozen voor de behandeling op onze praktijk in aanwezigheid van één van de ouders. Op de praktijk hebben we alle hulpmiddelen (o.a. een uitgebreide bibliotheek) bij de hand, welke nodig zijn voor een adequate behandeling. De aanwezigheid van één van de ouders bij behandeling is in onze ogen (en de resultaten laten dat ook zien) van groot belang, omdat er thuis ook flink geoefend moet worden. Dat lukt het best als precies bekend is hoe dit moet gebeuren. Daarnaast ervaart het kind de ondersteuning van de ouder als bijzonder positief. Tijdens de behandeling krijgen ouder én kind impliciet handvatten om met de dyslexie om te gaan.

Praktijk 'de Poort' verloochent haar roots niet. Bij de oprichting van de praktijk was er nog geen sprake van vergoede dyslexiezorg en moesten de ouders alles zelf betalen. Kinderen die niet onder de vergoedingsregeling vallen, kunnen echter ook zeer veel baat hebben bij behandeling. Vandaar dat 'de Poort', naast vergoede dyslexiezorg, nog steeds haar deuren openstelt voor een particulier traject.

Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen bij onze praktijk terecht voor onderzoek naar de oorzaak van leerproblemen en begeleiding in hun schoolgaan.

 

Nieuws

18-06 Goed nieuws! ‘de Poort’ komt naar Hardenberg!

Sinds 2004 is praktijk 'de Poort' gevestigd in Hoogeveen. Op uitnodiging van Logopedisch Spectrum Nederland komen we nu ook naar Hardenberg.

24-05 Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn tussen 8:30 en 13:30 uur telefonisch bereikbaar. U kunt echter altijd een boodschap inspreken en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

31-03 Inschrijving faalangstreductietraining

U kunt uw kind nu inschrijven voor de volgende faalangstreductietraining, die na de meivakantie van start gaat.

14-02 Faalangstreductietraining

Vanaf april 2016 biedt ‘de Poort’ op de woensdagmiddagen faalangstreductietraining in kleine groepjes van 4-6 kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. In deze training van 8 bijeenkomsten van 50 minuten leren kinderen onder andere hun ‘negatieve’ gedachten herkennen en beïnvloeden, waardoor een meer positieve kijk op zichzelf ontstaat.